Çerez Politikası

Wilixis Çerez Politikası

Tanımlama bilgileri, Hizmet Sahibinin açıklanan amaçlara göre Hizmeti sağlamasına yardımcı olan tarayıcıya yüklenen kod bölümlerinden oluşur. Çerezlerin yüklenme amaçlarından bazıları, Kullanıcının onayını da gerektirebilir. Çerezlerin kurulumunun rızaya dayandığı durumlarda, bu rıza, bu belgede verilen talimatlar izlenerek herhangi bir zamanda serbestçe geri çekilebilir.

Toplu istatistiksel amaçlara hizmet eden Teknik Çerezler ve Çerezler

Hizmetin işleyişi için kesinlikle gerekli olan faaliyet Wilixis, Kullanıcının oturumunu kaydetmek ve Wilixis'in çalışması için kesinlikle gerekli olan diğer faaliyetleri, örneğin trafiğin dağıtımıyla ilgili olarak gerçekleştirmek için Çerezleri kullanır. Tercihlerin, optimizasyonun ve istatistiklerin kaydedilmesine ilişkin etkinlik Wilixis, tarama tercihlerini kaydetmek ve Kullanıcının tarama deneyimini optimize etmek için Çerezleri kullanır. Bu Çerezler arasında, örneğin, dil ve para birimi tercihlerinin ayarlanması veya doğrudan site Sahibi tarafından kullanılan birinci taraf istatistiklerinin yönetimi için kullanılanlar bulunur.

Diğer Çerez türleri veya Çerezleri yükleyen üçüncü taraflar

Aşağıda listelenen hizmetlerden bazıları, istatistikleri anonimleştirilmiş ve toplu bir biçimde toplar ve Kullanıcının onayını gerektirmeyebilir veya - nasıl tanımlandığına bağlı olarak - üçüncü tarafların yardımı olmadan doğrudan Sahibi tarafından yönetilebilir. Aşağıdaki araçlar arasında herhangi bir üçüncü taraf tarafından işletilen hizmetler listeleniyorsa, bunlar, burada belirtilen bilgilere ek olarak ve Sahibin bilgisi olmadan Kullanıcıların tarama alışkanlıklarını izlemek için kullanılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen listelenen hizmetlerin gizlilik politikasına bakın.

Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, Wilixis'in kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için toplanan Verileri kullanır. Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan Verileri kullanabilir. Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.

Çerezlerin kurulumuna nasıl izin verilir veya geri çekilir Bu belgede belirtilenlere ek olarak Kullanıcı, Çerezlere ilişkin tercihleri doğrudan kendi tarayıcısından yönetebilir ve örneğin üçüncü tarafların Çerezleri yüklemesini engelleyebilir. Tarayıcı tercihleri aracılığıyla, bu web sitesi tarafından Çerezlerin yüklenmesi için ilk onayı kaydetmiş olabilecek Çerezler de dahil olmak üzere, geçmişte yüklenen Çerezleri silmek de mümkündür.

Spreaker'da kullanılan hizmetler aracılığıyla üçüncü taraf Çerezlerin ve diğer izleme sistemlerinin kurulumu, Sahip tarafından teknik olarak kontrol edilemediğinden, Çerezlere ve üçüncü taraflarca kurulan izleme sistemlerine yapılan özel referanslar gösterge niteliğinde kabul edilecektir. Tam bilgi almak için Kullanıcının bu belgede listelenen ilgili üçüncü taraf hizmetlerine ilişkin gizlilik politikasına başvurması rica olunur. Çerezlere dayalı teknolojilerin tanımlanmasını çevreleyen nesnel karmaşıklık göz önüne alındığında, Kullanıcıların, tarafından Çerezlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak istedikleri takdirde Sahip ile iletişime geçmeleri önerilir.