Mesafeli Satış Sözleşmesi

Wilixis Mesafeli Satış Sözleeşmesi

 1. Taraflar
  • Wilixis Metehan Gülçiçek

   İzmir Karşıyaka

   Şemikler 6203 sk.

   info@wilixis.com

  • Site'de verilen hizmetten yararlanan Üye'yi
 2. Tanımlar
 3. Kanun: 502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u

  Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

  Satıcı, İşbu sözleşme kapsamında Alıcı'ya sözleşme konusu uygulamanın kullanım hakkını sağlayan Wilixis'i

  Alıcı, İşbu sözleşme kapsamında Satıcı;'nın' sağladığı kullanım hakkını alan Üye'yi

  Taraflar, SATICI ve ALICI’yı

  wilixis.com, İşbu sözleşme konusu uygulamayı

  Sözleşme, İşbu lisans sözleşmesini

 4. Konu
 5. İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 6. Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri
 7. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

  Sözleşme konusu olan ürün, fiyatlandırma sayfasında yayınlanmaktadır. Vergiler dahil fiyat ve bilgiler fiyatlandırma sayfasında yayınlanmaktadır.

  Sözleşme konusu olan ürün, yeni abonelik döneminde, başlangıç fiyatından fiyatlandırılacak olup, Wilixis gerekli gördüğü taktirde yeni bir fiyat belirleyebilecektir.

 8. Genel Hükümler
 9. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Sözleşme konusu ürün, ödemenin tamamlanmasıyla Alıcı'ya teslim edilmiş sayılır.

  SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

  Satıcı'ya ödenecek toplam bedelin, sözleşme onay tarihinde ve tek seferde, Alıcı tarafından belirtilen kredi kartından çekilmek suretiyle tahsil edileceğini Satıcı'ya gayrı kabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.

 10. Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları
 11. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 12. Yetkili Mahkeme
 13. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, b) Değeri 3.000,00(üçbin)TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır. İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 14. Yürürlülük
 15. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

  Alıcı, İşbu sözleşmenin her yeni abonelik döneminde yeniden oluşturulacağını kabul etmiş sayılır.